Antidoping

CZS je kot članica OKS-ZŠZ in nacionalna panožna športna zveza zavezana k spoštovanju pravil o antidopingu, ki jih je sprejela SLOADO (Slovenska antidoping organizacija). Prav tako morajo antidoping pravila spoštovati vsi športniki, ki sodelujejo na tekmovanjih organiziranih pod okriljem CZS.

Več informacij o antidoping pravilih in o organizaciji SLOADO lahko najdete na tej povezavi.

SLOADO_logo-300x300