Cheer ples

Cheer ples izhaja iz Amerike in je del športne panoge cheerleading. Je skupinski šport, sestavljen iz več različnih stilov plesa, najpogosteje iz pom plesa, hip hopa in jazza. Zaradi svoje dinamičnosti in sodelovanja posameznika v skupini je primeren za razvoj otrok in mladine ter prispeva h kakovostnejšemu preživljanju njihovega prostega časa. Hkrati je dovolj nezahteven, da se ga lahko udeleži vsak otrok in mladostnik in ga lahko poučuje vsak motorično sposoben in motiviran posameznik.

_KZ41856  _KZ41108_KZ40174  _MG_8327_KZ40580  _MG_8889